رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مثبت شدن دوپینگ ۵ ملی‌پوش پرورش اندام

مثبت شدن دوپینگ ۵ ملی‌پوش پرورش اندام با اعلام فدراسیون جهانی نمونه دوپینگ ۵ ملی پوش کشورمان در مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان ۲۰۲۳ اسپانیا مثبت اعلام شد.

مثبت شدن دوپینگ ۵ ملی‌پوش پرورش اندام

با اعلام فدراسیون جهانی نمونه دوپینگ ۵ ملی پوش کشورمان در مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان ۲۰۲۳ اسپانیا مثبت اعلام شد.