رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت ۲ عضو شورای شهر نسیم‌شهر

بازداشت ۲ عضو شورای شهر نسیم‌شهر دادستان شهرستان بهارستان: ۳ عضو شورای شهر نسیم‌شهر به‌ اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تحت تعقیب قرار گرفتند که تا الان ۲ نفر آنان بازداشت شده‌اند. رئیس شورا نیز تحت تعقیب است. همچنین ۳ دلالِ متواری، تحت تعقیب هستند.

بازداشت ۲ عضو شورای شهر نسیم‌شهر

دادستان شهرستان بهارستان: ۳ عضو شورای شهر نسیم‌شهر به‌ اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تحت تعقیب قرار گرفتند که تا الان ۲ نفر آنان بازداشت شده‌اند. رئیس شورا نیز تحت تعقیب است.

همچنین ۳ دلالِ متواری، تحت تعقیب هستند.