رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تروئیکای اروپا پرتاب ماهواره ثریا را محکوم کردند

تروئیکای اروپا پرتاب ماهواره ثریا را محکوم کردند سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه‌ای به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ثریا با ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ به مدار ۷۵۰ کیلومتری واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. به گفته آنها، این ماهواره‌بر از فناوری ضروری برای توسعه سیستم موشکی بالستیک دوربرد استفاده می‌کند.

تروئیکای اروپا پرتاب ماهواره ثریا را محکوم کردند

سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه‌ای به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ثریا با ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ به مدار ۷۵۰ کیلومتری واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.

به گفته آنها، این ماهواره‌بر از فناوری ضروری برای توسعه سیستم موشکی بالستیک دوربرد استفاده می‌کند.