رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به شورای نگهبان

پیشنهاد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به شورای نگهبان علی نادری: آقای روحانی را به شرط حضور در خراسان جنوبی(جایی که رییسی نامزد شده)، تایید صلاحیت کنید. هم مشکل ایشان حل می‌شود، هم مساله رقابت در استان خراسان جنوبی

پیشنهاد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به شورای نگهبان

علی نادری:
آقای روحانی را به شرط حضور در خراسان جنوبی(جایی که رییسی نامزد شده)، تایید صلاحیت کنید.

هم مشکل ایشان حل می‌شود، هم مساله رقابت در استان خراسان جنوبی