رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منتظر زمان مناسب برای تست هستیم

توییت عبدالناصر همتی ‏وزیر امور خارجه : «منتظر زمان مناسب برای تست هستیم که آیا میتوانیم از ۶ میلیارد دلار ازاد شده در قطر استفاده کنیم»!

توییت عبدالناصر همتی

‏وزیر امور خارجه :
«منتظر زمان مناسب برای تست هستیم که آیا میتوانیم از ۶ میلیارد دلار ازاد شده در قطر استفاده کنیم»!