رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه اصفهان: اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد

امام جمعه اصفهان: اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: دشمنان همانند دوره‌های قبل، تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات به‌کار گرفته‌اند و به دنبال یاس و ناامیدی در جامعه هستند. قدرت و پشتوانه یک کشور حکومت، مردم حامی و […]

امام جمعه اصفهان: اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد

طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: دشمنان همانند دوره‌های قبل، تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات به‌کار گرفته‌اند و به دنبال یاس و ناامیدی در جامعه هستند.

قدرت و پشتوانه یک کشور حکومت، مردم حامی و پشتیبان آن است. بنابراین مشارکت نکردن در انتخابات حتی از روی تنبلی، نشانه عدم التزام عملی به اسلام است./ایسنا