رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای بالاتر از ۳.۵ میلیارد باید مالیات بدهند

خودروهای بالاتر از ۳.۵ میلیارد باید مالیات بدهند «گودرزوند» عضو کمیسیون تلفیق مجلس: برای ویلاهای بالای ۳۵ میلیارد تومان و خودروهای بالاتر از ۳.۵ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است. درگاه‌های زیر ۵ نفر مشمول معافیت‌های گذشته را می‌شوند و حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان هم مالیات ستانیِ پله کانی دارند. افرادی که […]

خودروهای بالاتر از ۳.۵ میلیارد باید مالیات بدهند

«گودرزوند» عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

برای ویلاهای بالای ۳۵ میلیارد تومان و خودروهای بالاتر از ۳.۵ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

درگاه‌های زیر ۵ نفر مشمول معافیت‌های گذشته را می‌شوند و حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان هم مالیات ستانیِ پله کانی دارند.

افرادی که از درآمد بالاتری برخوردار هستند، به همان میزان مالیات پرداخت می‌کنند و دیگران بر اساس معافیت، مالیاتی از آن‌ها دریافت نخواهد شد.