رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش تایر میان عمده‌فروشان؛ ممنوع!

فروش تایر میان عمده‌فروشان؛ ممنوع! اتاق اصناف ایران ضوابط جدید توزیع و فروش تایر را اعلام کرد: فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است. عمده‌فروشان اجازه دارند ۱۰ درصد از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل را برای مصرف‌کننده نهایی توزیع و عرضه کنند. مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط […]

فروش تایر میان عمده‌فروشان؛ ممنوع!

اتاق اصناف ایران ضوابط جدید توزیع و فروش تایر را اعلام کرد:

فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است.

عمده‌فروشان اجازه دارند ۱۰ درصد از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل را برای مصرف‌کننده نهایی توزیع و عرضه کنند.

مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط عمده‌فروشان حداکثر یک هفته است.