رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف معافیت مالیاتی کارکنان ماهانه ۱۲ میلیون تومان

سقف معافیت مالیاتی کارکنان ماهانه ۱۲ میلیون تومان نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را ۱۴۴ میلیون تومان سالانه اعلام کردند.

سقف معافیت مالیاتی کارکنان ماهانه ۱۲ میلیون تومان

نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را ۱۴۴ میلیون تومان سالانه اعلام کردند.