رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحریم‌های مشترک آمریکا و انگلیس علیه چند فرد ایرانی

تحریم‌های مشترک آمریکا و انگلیس علیه چند فرد ایرانی آمریکا و انگلیس می‌گویند افراد شبکه‌ای که به ادعای آن‌ها «مخالفان ایرانی» در کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دادند، تحریم کرده‌اند. در این بیانیه آمده که برخی از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های مشترک آمریکا و انگلیس علیه چند فرد ایرانی

آمریکا و انگلیس می‌گویند افراد شبکه‌ای که به ادعای آن‌ها «مخالفان ایرانی» در کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دادند، تحریم کرده‌اند.

در این بیانیه آمده که برخی از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.