رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنعانی: گروه‌های مقاومت از ایران دستور نمی‌گیرند

کنعانی: گروه‌های مقاومت از ایران دستور نمی‌گیرند سخنگوی وزارت امور خارجه: گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند. تکرار اتهام بی‌اساس به ایران، فرافکنی و توطئه‌ی کسانی است که منافع خود را در کشیدن پای آمریکا به معرکه‌ای تازه در منطقه و تشدید بحران می‌بینند.

کنعانی: گروه‌های مقاومت از ایران دستور نمی‌گیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه:
گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند.

تکرار اتهام بی‌اساس به ایران، فرافکنی و توطئه‌ی کسانی است که منافع خود را در کشیدن پای آمریکا به معرکه‌ای تازه در منطقه و تشدید بحران می‌بینند.