رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به نیروهایمان را تحمل نخواهیم کرد

حمله به نیروهایمان را تحمل نخواهیم کرد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز -یکشنبه- در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن، اعلام کرد که آمریکا باید این پیام شفاف را به سراسر جهان بفرستد که «حمله به نیروهای ما تحمل نمی‌شود».

حمله به نیروهایمان را تحمل نخواهیم کرد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز -یکشنبه- در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن، اعلام کرد که آمریکا باید این پیام شفاف را به سراسر جهان بفرستد که «حمله به نیروهای ما تحمل نمی‌شود».