رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد شد اما همین مجلس بودجه چاه ویل صداوسیما را ۵۸ درصد اضافه کرد

افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد شد اما همین مجلس بودجه چاه ویل صداوسیما را ۵۸ درصد اضافه کرد روزنامه هم میهن نوشت: پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین ۱۸ درصدی حقوق کارمندان برای هیچ وجدانی پذیرفتنی نیست. ولی مجلس هم برای اینکه بگوید به این رقم اندک رضایت نداده، آن را به ۲۰ درصد رسانده است، […]

افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد شد اما همین مجلس بودجه چاه ویل صداوسیما را ۵۸ درصد اضافه کرد

روزنامه هم میهن نوشت:

پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین ۱۸ درصدی حقوق کارمندان برای هیچ وجدانی پذیرفتنی نیست. ولی مجلس هم برای اینکه بگوید به این رقم اندک رضایت نداده، آن را به ۲۰ درصد رسانده است، درحالی‌که این دو درصد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند ولی همین مجلس همزمان بودجه صداوسیما را ۵۸ درصد اضافه می‌کند که مثل چاه ویل است؛ هر چه بودجه در آن بریزید، باز هم بودجه می‌خواهد بدون اینکه کارآیی آن بهبود یابد.