رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان غذاودارو: از شنبه به شیرخشک‌های رژیمی هم یارانه تعلق می‌گیرد

سازمان غذاودارو: از شنبه به شیرخشک‌های رژیمی هم یارانه تعلق می‌گیرد مردم می‌توانند این شیرخشک‌ها را هم مانند شیرخشک‌های عادی با قیمت یارانه‌ای بخرند.

سازمان غذاودارو: از شنبه به شیرخشک‌های رژیمی هم یارانه تعلق می‌گیرد

مردم می‌توانند این شیرخشک‌ها را هم مانند شیرخشک‌های عادی با قیمت یارانه‌ای بخرند.