رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع آمریکا: پاسخی چند وجهی برای حمله به پایگاه خود در اردن خواهیم داشت

وزیر دفاع آمریکا: پاسخی چند وجهی برای حمله به پایگاه خود در اردن خواهیم داشت لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن با بیان اینکه در جنگ با ایران نیستیم، گفت: ما یک پاسخ چند وجهی در مکان های مختلف خواهیم داشت.

وزیر دفاع آمریکا: پاسخی چند وجهی برای حمله به پایگاه خود در اردن خواهیم داشت

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن با بیان اینکه در جنگ با ایران نیستیم، گفت: ما یک پاسخ چند وجهی در مکان های مختلف خواهیم داشت.