رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب قانون منع ورود اعضای گروه‌های مقاومت فلسطین و لبنان به آمریکا

تصویب قانون منع ورود اعضای گروه‌های مقاومت فلسطین و لبنان به آمریکا مجلس نمایندگان آمریکا با موافقت ۴۲۲ نماینده، پیش‌نویس قانون منع ورود اعضای وابسته به جنبش‌های مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان به آمریکا را به تصویب رساند.

تصویب قانون منع ورود اعضای گروه‌های مقاومت فلسطین و لبنان به آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا با موافقت ۴۲۲ نماینده، پیش‌نویس قانون منع ورود اعضای وابسته به جنبش‌های مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان به آمریکا را به تصویب رساند.