رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه دریافت مالیات از حساب‌های تجاری اعلام شد

نحوه دریافت مالیات از حساب‌های تجاری اعلام شد سخنگوی سازمان امور مالیاتی: فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود. اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم. هر واریزی به حساب […]

نحوه دریافت مالیات از حساب‌های تجاری اعلام شد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی:

فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود.

اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم.

هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوماً به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می‌شود.

همه واریزی‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و درآمد یا فروش تلقی می‌شود.