رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عابدی جعفری، وزیر اسبق بازرگانی: رتبه ایران در مبارزه با فساد در آخر جدول است

عابدی جعفری، وزیر اسبق بازرگانی: رتبه ایران در مبارزه با فساد در آخر جدول است مهمترین مطالب کنوانسیون مبارزه با فساد جرم انگاری و استرداد اموال است کنوانسیون فساد را تعریف نکرده و به مصادیق پرداخته است حسن عابدی جعفری گفت: ظرف ده سال گذشته میانگین جهانی رتبه فساد از ۴۳ تغییر نکرده است یعنی […]

عابدی جعفری، وزیر اسبق بازرگانی: رتبه ایران در مبارزه با فساد در آخر جدول است

مهمترین مطالب کنوانسیون مبارزه با فساد جرم انگاری و استرداد اموال است

کنوانسیون فساد را تعریف نکرده و به مصادیق پرداخته است

حسن عابدی جعفری گفت: ظرف ده سال گذشته میانگین جهانی رتبه فساد از ۴۳ تغییر نکرده است یعنی میانگین جهانی زیر پنجاه است و در طول این سال ها بهبود نیافته است و بهتر نشده است و دستاورد کنوانسیون این بوده است که لااقل اجازه نداده است این درجه بیشتر شود و نگذاشته اند که فساد از این سطح بدتر بشود.

نکته در مورد وضعیت جمهوری اسلامی است رتبه ایران برای سال های متعدد حدود ۲۵ از ۱۰۰ بوده است و به این ترتیب ما در آخر جدول قرار داریم رتبه های ما در آخرهای جدول ما قرار دارد و برای کشور ما این کنوانسیون تاثیر تعیین کننده نداشته است./ جماران