رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین تراشه ایلان ماسک در مغز یک انسان کاشته شد

اولین تراشه ایلان ماسک در مغز یک انسان کاشته شد به گفته ایلان ماسک، اولین بیمار انسانی ایمپلنت مغزی نورالینک(Neuralink) را دریافت کرده است. تراشه نورالینک موسوم به N۱ به شکل و اندازه یک سکه است. این دستگاه جایگزین تکه‌ای از جمجمه بیمار می‌شود که همسطح با استخوان اطراف آن در زیر پوست قرار می‌گیرد. […]

اولین تراشه ایلان ماسک در مغز یک انسان کاشته شد

به گفته ایلان ماسک، اولین بیمار انسانی ایمپلنت مغزی نورالینک(Neuralink) را دریافت کرده است.

تراشه نورالینک موسوم به N۱ به شکل و اندازه یک سکه است.

این دستگاه جایگزین تکه‌ای از جمجمه بیمار می‌شود که همسطح با استخوان اطراف آن در زیر پوست قرار می‌گیرد.

ماسک ادعا کرده است که این تراشه روزی می‌تواند مردم را قادر به تجربه واقعیت‌های متفاوت کند.