رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و‌ تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را قویا محکوم می‌کنیم

امیرعبداللهیان: حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و‌ تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را قویا محکوم می‌کنیم در دیدارم با ديويد كامرون وزير خارجه انگليس به روشنی گفتم، «تداوم جنگ راه حل نیست». ‏ خشم منطقه را نیازمایید. ما امنیت عراق، سوریه، یمن و فلسطین را امنیت منطقه می‌دانیم.

امیرعبداللهیان: حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و‌ تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را قویا محکوم می‌کنیم

در دیدارم با ديويد كامرون وزير خارجه انگليس به روشنی گفتم، «تداوم جنگ راه حل نیست».

خشم منطقه را نیازمایید. ما امنیت عراق، سوریه، یمن و فلسطین را امنیت منطقه می‌دانیم.