رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومان شد

یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومان شد معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۲۲۰ هزار تومان رسیده و ۱۷ بهمن در قالب اعتبار در حساب یارانه افراد شارژ می‌شود.

یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومان شد

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۲۲۰ هزار تومان رسیده و ۱۷ بهمن در قالب اعتبار در حساب یارانه افراد شارژ می‌شود.