رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات محدودیت کارت به کارت برای فراریان مالیاتی

جزئیات محدودیت کارت به کارت برای فراریان مالیاتی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد: با رصدهای انجام شده و با توجه به اختیارات مرکز اطلاعات مالی و برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که در عملیات، سرویس و یا خدمت کارت به کارت در […]

جزئیات محدودیت کارت به کارت برای فراریان مالیاتی

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
با رصدهای انجام شده و با توجه به اختیارات مرکز اطلاعات مالی و برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که در عملیات، سرویس و یا خدمت کارت به کارت در صورتی که بالای یک میلیارد تومان و یا ۲۰۰ تراکنش باشد، این تعاملات به‌عنوان تعاملات کاری پرخطر تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کرده است.

اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امورمالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امورمالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آن‌ها خواهد شد.