رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتیجه شگفت‌انگیز قانون فرزندآوری

نتیجه شگفت‌انگیز قانون فرزندآوری؛ رکورد کمترین تعداد تولد ۱۳ سال اخیر در سال ۱۴۰۲ ثبت شد! براساس آمارهای سازمان ثبت‌واحوال کشور، در ۹ ماهه نخست امسال تعداد متولدان کشور به ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نفر رسیده که  ۴۱۴ هزار از آنها پسر و حدود ۳۸۶ هزار نفر نیز دختر هستند. مقایسه تعداد متولدین ۹ ماهه […]

نتیجه شگفت‌انگیز قانون فرزندآوری؛ رکورد کمترین تعداد تولد ۱۳ سال اخیر در سال ۱۴۰۲ ثبت شد!

براساس آمارهای سازمان ثبت‌واحوال کشور، در ۹ ماهه نخست امسال تعداد متولدان کشور به ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نفر رسیده که  ۴۱۴ هزار از آنها پسر و حدود ۳۸۶ هزار نفر نیز دختر هستند.

مقایسه تعداد متولدین ۹ ماهه امسال با ۹ ماهه دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امسال کمترین تعداد تولد در کشور به ثبت رسیده است.

قابل ذکر است در ۹ ماهه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تعداد متولدین کشور بیش از یک میلیون نفر بوده است که تعداد فعلی متولدین حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر کمتر از آن دوره است./ نود اقتصادی