رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترین اصلاح قانون مهاجرتی آمریکا در آستانه تصویب و اجرا

بزرگترین اصلاح قانون مهاجرتی آمریکا در آستانه تصویب و اجرا متن توافق طرح مهاجرتی سنا منتشر شد. این طرح در صورت تصویب و تبدیل به قانون بزرگترین اصلاح در نظام مهاجرتی آمریکا از ۱۹۹۰ تاکنون است، البته هنوز سرنوشت آن در مجلس نمایندگان مشخص نیست و به نظر نمی‌رسد راه آسانی پیش رو داشته باشد. […]

بزرگترین اصلاح قانون مهاجرتی آمریکا در آستانه تصویب و اجرا

متن توافق طرح مهاجرتی سنا منتشر شد. این طرح در صورت تصویب و تبدیل به قانون بزرگترین اصلاح در نظام مهاجرتی آمریکا از ۱۹۹۰ تاکنون است، البته هنوز سرنوشت آن در مجلس نمایندگان مشخص نیست و به نظر نمی‌رسد راه آسانی پیش رو داشته باشد.

بیشتر مفاد آن مربوط به مرز آمریکا و محدود سازی پناهندگی برای کسانی است که به طور غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند. این طرح تعداد کارت سبزهای کاری را ۱۸ هزار تا در سال زیاد می‌کند و کتگوری ویزای جدیدی برای  دیدار با اقوام در آمریکا ایجاد می‌کند. همچنین مشکل مهاجرتی فرزندان دارندگان ویزای کاری اچ۱بی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی را رفع می‌کند.

این طرح مورد حمایت رهبران اکثریت و اقلیت سنا و رییس‌جمهور آمریکا قرار دارد