رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتبار طرح «فجرانه» کالابرگ برای خانوارهای مشمول سه ماه است

اعتبار طرح «فجرانه» کالابرگ برای خانوارهای مشمول سه ماه است مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی: اعتبار در نظر گرفته شده برای هر نفر مشمول مرحله جدید خرید کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) سه ماه یا ۹۰ روز است. اعتبار اعلام شده بعد از موعد مقرر قابل تمدید نیست. در صورت عدم خرید خانوار، […]

اعتبار طرح «فجرانه» کالابرگ برای خانوارهای مشمول سه ماه است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی:
اعتبار در نظر گرفته شده برای هر نفر مشمول مرحله جدید خرید کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) سه ماه یا ۹۰ روز است.

اعتبار اعلام شده بعد از موعد مقرر قابل تمدید نیست.

در صورت عدم خرید خانوار، اعتبار طرح فجرانه کالا برگ پس از تاریخ مورد نظر از بین می‌رود.