رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دهنوی: افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳ قطعی شد

دهنوی: افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳ قطعی شد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳: مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان در سال آینده توسط شورای نگهبان تایید شد. با تصویب این حکم در سال آینده، میانگین حقوق سربازان مجرد به ۶ میلیون تومان و حداقل حقوق سربازان متاهل به ۹ میلیون تومان می رسد.

دهنوی: افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳ قطعی شد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:

مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان در سال آینده توسط شورای نگهبان تایید شد.

با تصویب این حکم در سال آینده، میانگین حقوق سربازان مجرد به ۶ میلیون تومان و حداقل حقوق سربازان متاهل به ۹ میلیون تومان می رسد.