رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد تماس با اورژانس در تهران شکسته شد

رکورد تماس با اورژانس در تهران شکسته شد مدیر روابط عمومی اورژانس تهران: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ هزار و ۴۳ نفر از مردم استان تهران جهت دریافت خدمات فوریت های پزشکی با سامانه ارتباطی اورژانس استان تهران ۱۱۵ تماس برقرار کردند که در یک سال اخیر بی سابقه است.

رکورد تماس با اورژانس در تهران شکسته شد

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران:

در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ هزار و ۴۳ نفر از مردم استان تهران جهت دریافت خدمات فوریت های پزشکی با سامانه ارتباطی اورژانس استان تهران ۱۱۵ تماس برقرار کردند که در یک سال اخیر بی سابقه است.