رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض صادراتی خرما ۵۰ درصد شد

عوارض صادراتی خرما ۵۰ درصد شد سازمان تعاون روستایی: ۹۰۰ تن خرما برای عرضه با نرخ مصوب در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان ذخیره‌سازی شد. عوارض صادرات خرمای مضافتی نیز از صفر به ۵۰ درصد افزایش یافت، اعمال تعرفه جدید از یک هفته دیگر آغاز می‌شود و تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد […]

عوارض صادراتی خرما ۵۰ درصد شد

سازمان تعاون روستایی:
۹۰۰ تن خرما برای عرضه با نرخ مصوب در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان ذخیره‌سازی شد.

عوارض صادرات خرمای مضافتی نیز از صفر به ۵۰ درصد افزایش یافت، اعمال تعرفه جدید از یک هفته دیگر آغاز می‌شود و تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد یافت.

عرضه خرمای مضافتی درجه یک حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار از یک هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.