رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان واریز اعتبار تشویقی کالابرگ به حساب‌ها

زمان واریز اعتبار تشویقی کالابرگ به حساب‌ها مشاور معاون وزارت تعاون: در طرح کالابرگ الکترونیک، هجدهم تا بیستم هر ماه حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود. طرح فجرانه به مدت سه ماه از ۱۸ بهمن‌ شروع و تا ۱۸ اردیبهشت‌ادامه دارد. نیازی نیست افراد یکجا اعتبار خود را خرید کنند بلکه می‌توانند طی یک ماه خریدشان […]

زمان واریز اعتبار تشویقی کالابرگ به حساب‌ها

مشاور معاون وزارت تعاون:

در طرح کالابرگ الکترونیک، هجدهم تا بیستم هر ماه حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود.

طرح فجرانه به مدت سه ماه از ۱۸ بهمن‌ شروع و تا ۱۸ اردیبهشت‌ادامه دارد.

نیازی نیست افراد یکجا اعتبار خود را خرید کنند بلکه می‌توانند طی یک ماه خریدشان را انجام دهند.