رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت

دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت چرا با وجود تشکیل پرونده بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت چشم نوازی می‌کرد؟ دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش کمپانی بیانیه صادر کرد […]

دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت

چرا با وجود تشکیل پرونده بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت چشم نوازی می‌کرد؟

دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش کمپانی بیانیه صادر کرد که در آن آمده است:

در اظهارات مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه بیان شده که پیش از نامه دستیار رئیس جمهور (۱۶ دی) برای متهم تشکیل پرونده صورت گرفته و متهم ازچهار ماه قبل متواری بوده، لکن نفرمودند چرا با وجود این موارد مجموعه مزبور حداقل تا روز پدر (۶ بهمن) جشنواره داشته و مشغول تبلیغات گسترده، جمع آوری مبالغ و ثبت سفارش بوده است؟ و یا آنکه چرا تا پیش از پلمب اخیر شرکت -که گویا به علت مقررات صنفی بوده است- همچنان فعالیت های دفتر این شرکت ادامه دار بوده است؟

علاوه بر این نفرمودند چرا با وجود تشکیل پرونده مزبور بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت تا تاریخ ۲۱ دی ماه در شهر تهران چشم نوازی می‌کرد؟/ ایلنا