رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط دریافت اعتبار اضافۀ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ چیست؟

شرط دریافت اعتبار اضافۀ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ چیست؟ وزارت رفاه: کسی که سبد کالایی ۵۲۳ هزار تومانی را بخرد ما‌به‌التفاوت قیمت آن در سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۲۰ هزار تومان است از سوی دولت در قالب اعتبار شارژشده به حسابش تخصیص پیدا می‌کند. اگر فرد همۀ این سبد را نخرد، به میزانی که از […]

شرط دریافت اعتبار اضافۀ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ چیست؟

وزارت رفاه: کسی که سبد کالایی ۵۲۳ هزار تومانی را بخرد ما‌به‌التفاوت قیمت آن در سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۲۰ هزار تومان است از سوی دولت در قالب اعتبار شارژشده به حسابش تخصیص پیدا می‌کند.

اگر فرد همۀ این سبد را نخرد، به میزانی که از کالاهای این سبد خرید کرده اعتبارِ اضافه به حسابش تخصیص داده می‌شود.