رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت‌های هوشمند اتباع تجمیع می‌شوند

کارت‌های هوشمند اتباع تجمیع می‌شوند وزیر کشور: کارت‌های متنوع اتباعی که به‌صورت موقت در کشور حضور دارند در یک کارت‌ هوشمند تجمیع و چاپ شده و برخی هم دریافت کردند. مصوبه‌ای وجود دارد که اتباعی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند براساس شرایط مصوبه می‌توانند این کار را انجام دهند.

کارت‌های هوشمند اتباع تجمیع می‌شوند

وزیر کشور: کارت‌های متنوع اتباعی که به‌صورت موقت در کشور حضور دارند در یک کارت‌ هوشمند تجمیع و چاپ شده و برخی هم دریافت کردند.

مصوبه‌ای وجود دارد که اتباعی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند براساس شرایط مصوبه می‌توانند این کار را انجام دهند.