رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش دستمزد در حاشیه قرار گرفت؛ تورم خوراکی‌ ها بیش از ۱۴۵ درصد

افزایش دستمزد در حاشیه قرار گرفت؛ تورم خوراکی‌ ها بیش از ۱۴۵ درصد در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید. / ایلنا

افزایش دستمزد در حاشیه قرار گرفت؛ تورم خوراکی‌ ها بیش از ۱۴۵ درصد

در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید. / ایلنا