رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات برنج سمی به هائیتی

صادرات برنج سمی به هائیتی صادرات برنج آمریکا به هائیتی که بخش عمده‌ای از منابع اصلی غذایی این کشور رو تشکیل میده، حاوی ٢برابر سطوح ناسالم آرسنیک و کادمیوم و فلزات سنگین بوده که خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلب رو افزایش میده. برخی نمونه‌ها فراتر از محدودیت‌های بین‌المللی بودن

صادرات برنج سمی به هائیتی

صادرات برنج آمریکا به هائیتی که بخش عمده‌ای از منابع اصلی غذایی این کشور رو تشکیل میده، حاوی ٢برابر سطوح ناسالم آرسنیک و کادمیوم و فلزات سنگین بوده که خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلب رو افزایش میده. برخی نمونه‌ها فراتر از محدودیت‌های بین‌المللی بودن