رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان درخواست «تماس تلفنی» دختران با رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد

طالبان درخواست «تماس تلفنی» دختران با رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد مسئولان محلی طالبان در ولایت خوست در شرق افغانستان به رسانه‌ها اعلام کرده است که «هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیو‌ها و تلویزیو‌های این ولایت» ممنوع است و متخلفان با پیگرد مواجه خواهند شد.

طالبان درخواست «تماس تلفنی» دختران با رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد

مسئولان محلی طالبان در ولایت خوست در شرق افغانستان به رسانه‌ها اعلام کرده است که «هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیو‌ها و تلویزیو‌های این ولایت» ممنوع است و متخلفان با پیگرد مواجه خواهند شد.