رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری اکرم لاهوری به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه

دستگیری اکرم لاهوری به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه مأموران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی هرمزگان با اقدام اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت فردی به هویت اکرم لاهوری را به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه سپاه صحابه در بلوار ساحلی که قصد عزیمت به جزیره قشم را داشته […]

دستگیری اکرم لاهوری به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه

مأموران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی هرمزگان با اقدام اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت فردی به هویت اکرم لاهوری را به اتهام فعالیت در گروه تروریستی ضد شیعه سپاه صحابه در بلوار ساحلی که قصد عزیمت به جزیره قشم را داشته دستگیر کردند.

متهم دوره‌های آموزشی ساخت بمب را در کشور پاکستان طی کرده بود.