رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدایی فرهاد مجیدی از اتحاد کلبا رسمی شد!

جدایی فرهاد مجیدی از اتحاد کلبا رسمی شد! سران اتحاد کلبا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که قرارداد فرهاد مجیدی را طی توافقی دو طرفه فسخ کرده‌اند.

جدایی فرهاد مجیدی از اتحاد کلبا رسمی شد!

سران اتحاد کلبا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که قرارداد فرهاد مجیدی را طی توافقی دو طرفه فسخ کرده‌اند.