رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز ازسرگیری فعالیت بانک ملی ایران در عراق

مجوز ازسرگیری فعالیت بانک ملی ایران در عراق یک ماه پیش یک رسانه عراقی مدعی شد که بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی ایران، مجوز فعالیت این بانک در عراق را ابطال کرده است. حال رسانه‌های عربی عنوان کردند که بانک مرکزی عراق تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در […]

مجوز ازسرگیری فعالیت بانک ملی ایران در عراق

یک ماه پیش یک رسانه عراقی مدعی شد که بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی ایران، مجوز فعالیت این بانک در عراق را ابطال کرده است.

حال رسانه‌های عربی عنوان کردند که بانک مرکزی عراق تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در این کشور را متوقف کرد.