رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش سن بازنشستگی تایید شد

افزایش سن بازنشستگی تایید شد میانگین سن کل بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۶.۳ سال بوده در حالی که سن بازنشستگان جدید در این سال بیشتر و برابر با ۵۷.۶ سال بوده است. در سال گذشته میانگین سن بازنشستگان جدید مرد از میانگین سن کل بازنشستگان حدود ۱.۶ سال بیشتر بود در […]

افزایش سن بازنشستگی تایید شد

میانگین سن کل بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۶.۳ سال بوده در حالی که سن بازنشستگان جدید در این سال بیشتر و برابر با ۵۷.۶ سال بوده است.

در سال گذشته میانگین سن بازنشستگان جدید مرد از میانگین سن کل بازنشستگان حدود ۱.۶ سال بیشتر بود در حالی که این افزایش در گروه زنان بازنشسته کمتر و معادل یک سال بوده است.

افزایش سن بازنشستگی می‌تواند به معنای کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان باشد./ اقتصاد ۱۰۰