رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد امام جمعه اردبیل به نمایندگان جدید: زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

پیشنهاد امام جمعه اردبیل به نمایندگان جدید: زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید سید حسن عاملی: نمایندگان وقتی وارد مجلس شدید حتماً و حتماً زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید اصلاً چیزی به آن اضافه نکنید تا با تمام وجود درک کنید که […]

پیشنهاد امام جمعه اردبیل به نمایندگان جدید: زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

سید حسن عاملی:
نمایندگان وقتی وارد مجلس شدید حتماً و حتماً زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

اصلاً چیزی به آن اضافه نکنید تا با تمام وجود درک کنید که اقشاری که با این حقوق و بلکه پایین‌تر از آن زندگی می‌کنند چه فشار، چه شکستگی و چه شرمندگی دارند.

نماینده‌ای که از درد موکل خود خبر ندارد او وکیل مردم نیست و هیچ گاه به نفع مردم تصمیم نخواهد گرفت و قطعاً نمایندگی برای او وبال خواهد شد.