رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا مدیر‌عامل مترو تهران و یک نماینده مجلس را تحریم کرد

کانادا مدیر‌عامل مترو تهران و یک نماینده مجلس را تحریم کرد دولت کانادا از تحریم مسعود درستی، مدیرعامل متروی تهران، و زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد./رصد

کانادا مدیر‌عامل مترو تهران و یک نماینده مجلس را تحریم کرد

دولت کانادا از تحریم مسعود درستی، مدیرعامل متروی تهران، و زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد./رصد