رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند مهدی خویی، استاد پیشین جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خصلت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه، طبقه متوسطی است، گفت: ممکن است افرادی از طبقات فرودست هم از این شبکه‌ها استفاده کنند، اما به لحاظ ساختاری به دلیل هزینه‌ای که این ابزارها ایجاد می‌کنند، این امکان […]

۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

مهدی خویی، استاد پیشین جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خصلت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه، طبقه متوسطی است، گفت: ممکن است افرادی از طبقات فرودست هم از این شبکه‌ها استفاده کنند، اما به لحاظ ساختاری به دلیل هزینه‌ای که این ابزارها ایجاد می‌کنند، این امکان برای آنها وجود ندارد.

۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر در جامعه ایران وجود دارد، که از پس هزینه‌ها و تعرفه‌های استفاده از فیلترشکن و اینترنت و گوشی برنمی‌آید.

ما همچنان بخشی از طبقه متوسط کلاسیک را داریم که بر مبنای آموزش حرکت می‌کند و آنها مستاصلین شرایط فعلی هستند، وضعیت اقتصادی و فرهنگی ما بد است و آنها کاری نمی‌توانند بکنند، اما این بخش از طبقه متوسط نوظهوری که احتیاجی برای آموزش ندارد عرصه را تسخیر کرده است که می‌توان آنها را خرده بورژوازی یا لمپن‌های جدید تعبیر کرد./ جماران