رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار آموزش‌ و پرورش به معلم‌بلاگرها

هشدار آموزش‌ و پرورش به معلم‌بلاگرها سخنگوی آموزش‌ و پرورش: هیچ معلمی به خاطر بلاگر بودن اخراج نشده اما اگر دانش‌آموزی از طریق فعالیت معلمان بلاگر آسیب ببیند، با معلم برخورد قانونی می‌کنیم. معلمان به‌ هیچ‌وجه حق ندارند از دانش‌آموزان فیلم بگیرند و منتشر کنند؛ حتی اگر خانوادۀ دانش‌آموز اجازه بدهند.

هشدار آموزش‌ و پرورش به معلم‌بلاگرها

سخنگوی آموزش‌ و پرورش:
هیچ معلمی به خاطر بلاگر بودن اخراج نشده اما اگر دانش‌آموزی از طریق فعالیت معلمان بلاگر آسیب ببیند، با معلم برخورد قانونی می‌کنیم.

معلمان به‌ هیچ‌وجه حق ندارند از دانش‌آموزان فیلم بگیرند و منتشر کنند؛ حتی اگر خانوادۀ دانش‌آموز اجازه بدهند.