رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا وزارت صمت از تولیدکننده نوکیای تقلبی حمایت می‌کند؟

چرا وزارت صمت از تولیدکننده نوکیای تقلبی حمایت می‌کند؟ براساس مکاتبات موجود، وزارت ارتباطات نسبت به سوء استفاده از برند یک شرکت خارجی به وزارت صمت هشدار داده است در نامه اعتراضی وزارت ارتباطات آمده است: اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت […]

چرا وزارت صمت از تولیدکننده نوکیای تقلبی حمایت می‌کند؟

براساس مکاتبات موجود، وزارت ارتباطات نسبت به سوء استفاده از برند یک شرکت خارجی به وزارت صمت هشدار داده است

در نامه اعتراضی وزارت ارتباطات آمده است: اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی است./ تسنیم