رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مختاری از فعالیت‌های کُشتی تعلیق شد

مختاری از فعالیت‌های کُشتی تعلیق شد رئیس کمیتهٔ انضباطیِ فدراسیون کشتی: کشتی‌گیری که منجر به درگیری در جام وهبی‌امرهٔ ترکیه شد، تا اطلاع ثانوی از کلیهٔ فعالیت‌های مربوط به کشتی تعلیق می‌شود.

مختاری از فعالیت‌های کُشتی تعلیق شد

رئیس کمیتهٔ انضباطیِ فدراسیون کشتی: کشتی‌گیری که منجر به درگیری در جام وهبی‌امرهٔ ترکیه شد، تا اطلاع ثانوی از کلیهٔ فعالیت‌های مربوط به کشتی تعلیق می‌شود.