رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله ژیلا صادقی به داماد حسن روحانی

حمله ژیلا صادقی به داماد حسن روحانی مجری سلام صبح بخیر: اقتصاد کشور از دوران فاجعه بار پدر زن شما کمر راست نکرده است

حمله ژیلا صادقی به داماد حسن روحانی

مجری سلام صبح بخیر:

اقتصاد کشور از دوران فاجعه بار پدر زن شما کمر راست نکرده است