رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلاگر فرزند‌آوری به همراه خانواده‌اش از ایران به عمان مهاجرت کرد

بلاگر فرزند‌آوری به همراه خانواده‌اش از ایران به عمان مهاجرت کرد فرهیختگان نوشت: این خانواده پر سر وصدا طی چندماه اخیر به بهانه کار همسر، ایران را ترک کردند و راهی عمان شدند. بچه‌هایی هم که مصداق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه بودند این روز‌ها بین جمعیت یک کشور دیگر قد می‌کشند

بلاگر فرزند‌آوری به همراه خانواده‌اش از ایران به عمان مهاجرت کرد

فرهیختگان نوشت: این خانواده پر سر وصدا طی چندماه اخیر به بهانه کار همسر، ایران را ترک کردند و راهی عمان شدند. بچه‌هایی هم که مصداق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه بودند این روز‌ها بین جمعیت یک کشور دیگر قد می‌کشند