رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده جمهوری خواه کنگره: صادرات نفت ایران در دوره بایدن افزایش یافت

نماینده جمهوری خواه کنگره: صادرات نفت ایران در دوره بایدن افزایش یافت ادعای تیم برشت: در زمان رئیس جمهور ترامپ، ایران حدود ۷۰ کشتی حامل محصولات خام (نفتی) داشت. رئیس جمهور بایدن اجازه داده است که این تعداد به حدود ۴۰۰ کشتی افزایش یابد و ایرانی‌ها با چینی‌های کمونیست میزان بی‌سابقه‌ای (از صادرات نفتی) را […]

نماینده جمهوری خواه کنگره: صادرات نفت ایران در دوره بایدن افزایش یافت

ادعای تیم برشت: در زمان رئیس جمهور ترامپ، ایران حدود ۷۰ کشتی حامل محصولات خام (نفتی) داشت. رئیس جمهور بایدن اجازه داده است که این تعداد به حدود ۴۰۰ کشتی افزایش یابد و ایرانی‌ها با چینی‌های کمونیست میزان بی‌سابقه‌ای (از صادرات نفتی) را انجام می‌دهند. ما به دشمنانمان کمک مالی می‌کنیم!