رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه سیگارهای الکترونیک در بازار تقلبی هستند

همه سیگارهای الکترونیک در بازار تقلبی هستند دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی: همه آنچه از انواع سیگارهای الکترونیک و حرارتی که در ایران است، به صورت قاچاق وارد می‌شود و تقلبی و ضرر آن‌ها بیشتر از سیگارهای سنتی است. برآوردی از میزان مصرف سیگارهای الکترونیک در کشور وجود ندارد.

همه سیگارهای الکترونیک در بازار تقلبی هستند

دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی:
همه آنچه از انواع سیگارهای الکترونیک و حرارتی که در ایران است، به صورت قاچاق وارد می‌شود و تقلبی و ضرر آن‌ها بیشتر از سیگارهای سنتی است.

برآوردی از میزان مصرف سیگارهای الکترونیک در کشور وجود ندارد.