رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی پایتخت برای ۱۴۰۳

افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی پایتخت برای ۱۴۰۳ معاون عمرانی فرمانداری تهران: نرخ جدید کرایه‌های حمل و نقل عمومی برای سال آینده از سوی هیأت تطبیق فرمانداری تهران تایید شد و به‌ این ترتیب ۲۸ درصد افزایش در بخش مترو، ۲۶ درصد افزایش در بخش اتوبوس و ۴۵ درصد افزایش در بخش تاکسی را خواهیم […]

افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی پایتخت برای ۱۴۰۳

معاون عمرانی فرمانداری تهران:
نرخ جدید کرایه‌های حمل و نقل عمومی برای سال آینده از سوی هیأت تطبیق فرمانداری تهران تایید شد و به‌ این ترتیب ۲۸ درصد افزایش در بخش مترو، ۲۶ درصد افزایش در بخش اتوبوس و ۴۵ درصد افزایش در بخش تاکسی را خواهیم داشت.